Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
.
Ο καιρός στο χωριό ώρα 10.35΄ -
Γενεαλογικό δένδρο ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αργύριος Δ. Δρακόπουλος, φωτογραφία επάνω. «Ατσίχολος 24 Οκτωβρίου 1922. Η σύντομος ανασκόπησις της στρατιωτικής μου ζωής γράφεται εκ του προχείρου ημερολογίου που εβαστούσα απ΄ αρχής της κατατάξεώς μου εις τον Ελληνικόν στρατόν μέχρι και της Μικρασιατικής καταστροφής. Την ζωήν μας εν των έαρι του βίου εσπεύσαμεν να προσφέρωμεν δια την πατρίδα. Και προσφέραμε ταύτην εν συναισθήσει ότι εγκαταλείψαμεν σύζυγον, τέκνα, μητέρας, αδελφάς, συγγενείς και φίλους… Προς τούτο και εγώ συναθροίσας τας κατά τας εκστρατείας αφηγήσεις μου, τόσων ηρωικών κατορθωμάτων και υπηρεσιών προς την πατρίδα μητέρα Ελλάδα, πεποιθώς ότι πας αναγνώστης του παρόντος, είτε οικιακός είτε ξένος, θέλει δόση μεγίστην προσοχήν, χάριν της αγνότητος του σκοπού μου, υπερ του οποίου ετόλμησα να προβώ εις την σύνταξην και όπερ θέλει παραμείνει εις το οικογενειακόν μου Αρχείον προς ανάμνησίν». Βλ. αρχείο…

Γενεαλογικοί κλάδοι

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βλασίου, Δημητρίου, Αργυρίου, ‛‛Κατσή’’ (1820)*.
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, Νικολάου, ‛‛Κορδάτου’’ (1820)*.
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Τριαντ., Κων., Βασιλείου, ‛‛Παντία’’ (1825).
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, Αργυρίου, ‛‛Καλόγερου’’ (1830)**.
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κυριάκου, Χρήστου, Σπύρου (1830).
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου (1835)**.
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελή, ‛‛Πούλου’’ (1840).
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Σμιρίλου’’ (1840).

Πιθανολείται σχέση αδελφών, αφ΄ ενός μεταξύ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βλασίου (1820) και ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου (1820), και αφ΄ ετέρου μεταξύ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου (1830) και ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου (1835), ως συνομιλήκων και εχόντων πρωτότοκον υιό με το ίδιο όνομα, αντιστοίχως. Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει άμεση συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των λοιπών κλάδων.

Πρόσωπα

1. Μαγδαληνή Γ. Δρακοπούλου, σύζυγος Τσουτσάνη Νικολάου ‛‛Τσουτσανονικολάκη’’. Με τις αδελφές της, Ασπασία, Γιαννούλα και Όλγα, έδωσαν κυριολεκτικά ζωή στο χωριό (βλ. δένδρα Δρακόπουλου, Λάλου, Τσουτσάνη, Χρονόπουλου, χωρίς να ξεχνάμε την ανύπανδρη αδελφή τους, την ευγενική Βαρβάρα, κόρες του Γεωργίου Δρακόπουλου (γεννηθέντος περίπου το 1830).
2. Νικόλαος Θ. Δρακόπουλος. Πρόεδρος της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1957-1960, 1982-1989), επί σειρά ετών Μέλος του Δ.Σ.

Σημειώσεις

Στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγρεγραμμένος και ο Δρακόπουλος Πανάγος του Θεοδώρου, ετών 33, γεωργός. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία περί αυτού. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Το σχόλιό σας...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *