Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
.
Ο καιρός στο χωριό ώρα 03.50΄ -
Πρoσωνύμια
Αριθ.
Προσωνύμιο
Επώνυμο και όνομα  (Έτος γεννήσεως)
Οικογενειακός κλάδος