Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο καιρός στο χωριό...
23.37΄
.
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
Εισαγωγή Αναζήτηση   
Γενεαλογία ▿ 
Επικοινωνία      ≚   ≙ 
Γενεαλογικό δένδρο ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. 

Γενεαλογικοί κλάδοι

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου, ‛‛Ανάστου’’ (1835)*.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωτηρίου, Βασιλείου, ‛‛Σιέκα’’ (1855)*.

Εκ των ονομάτων, πιθανολογείται συγγενική σχέση πρωτεξαδέλφων μεταξύ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωτηρίου (1855) και ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωτήρου (1841).

Kλάδος εξ Αγχιστείας:

ΚΟΥΣΤΕΝΗ Απόστολου (1889).

Σύζυγος μη καταγόμενος εξ Ατσιχώλου.

Πρόσωπα

Σπήλιος Σωτηρόπουλος, φωτογραφία επάνω, εκ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών, ιδρυθείσης το 1906. Φωτογραφίες κάτω:
1. Αναστάσιος Σωτηρόπουλος. Πρόεδρος της Αδελφότητος (1945-1947), πρωτοστατήσας στην επανίδρυσή της (1945).

2. Περικλής Περ. Σωτηρόπουλος. Πρόεδρος της Αδελφότητος (1989-1996) και επί σειρά ετών Μέλος του Δ.Σ. Έλαβε το όνομα του πατρός, αφού εγεννήθη μετά τον θάνατο εκείνου, Περικλή Σωτ. Σωτηρόπουλου, εκ των ιδρυτών της Αδελφότητος.

Σημειώσεις

Στο Μητρώο αρρένων είναι εγγεγραμμένοι:
- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήρος του Σπήλιου, γεννηθείς το 1841, και προφανώς υιός του:
- Σωτηρόπουλος Σπήλιος του Σωτήρου, γεννηθείς το 1888.
Ο δεύτερος, ο ανωτέρω εικονιζόμενος και αναφερόμενος. Εκ του ονόματος δέ Σωτήρος, συμπεραίνουμε ότι πρόκειται περί συγγενών του ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωτηρίου (1855).

Στον δέ εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγεγραμμένος:
Σωτηρόπουλος Αθανάσιος του Σωτήρου, ετών 56, γεωργός.
Παραλληλίζοντας τα στοιχεία του με αυτά του Μητρώου, θεωρούμε ότι πρόκειται περί αδελφού του ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σπήλιου, ως έχοντος του τελευταίου και υιόν ονόματι Σωτήρος.

Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας περαιτέρω στοιχεία για τις ανωτέρω σημειώσεις, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Το σχόλιό σας...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Σχόλια από Ατσιχωλίτες εκτός Ελλάδος παρακαλούμε να αποστέλλονται με E-mail...
<   ...   >