Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
.
Ο καιρός στο χωριό ώρα 10.36΄ -
Πρόσωπα του χωριού

Νικόλαος Γαϊτανάρης, ευεργέτης του χωριού

Εν έτει 2000, παρουσιάστηκε αυτοβούλως ο μεγάλος ευεργέτης Νικόλαος Γ. Γαϊτανάρης, ο οποίος προσφέρθηκε δαπάναις του, να αποπερατώσει το έργο αναστύλωσης των κελιών της Ι. Μονής Καλαμίου. Με πρωτοβουλία του, άρχισε, από το 1995, μια μεγάλη προσπάθεια πλήρους αποκαταστάσεως του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου (σκεπή κτλ.), η οποία ολοκληρώθηκε το 2004, έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε και η αγιογράφηση, στη δαπάνη της οποίας επίσης συμμετείχε.

Επιγραμματικά, αναφέρουμε τα υπόλοιπα έργα του σεβαστού ευεργέτη του χωριού μας:
- Αποκατάσταση της επικοινωνίας με το γραφικό μονοπάτι μεταξύ της νέας και της παλαιάς Ι. Μονής Καλαμίου.
- Βελτίωση της αμαξιτής οδού, με αποχετευτικά έργα κτλ., προς την Ι. Μονή Καλαμίου.
- Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του νέου Ηρώου Πεσόντων.
- Πλακόστρωση του προαυλίου του ενοριακού Ι. Ναού Αγίου Αθανασίου.
- Κατασκευή των μανδροτοίχων της κυρίας αμαξιτής οδού μέσα στο χωριό και της πλατείας.
- Πλήθος αναλωσίμων υλικών σε διάφορες δραστηριότητες του χωριού.

Στη φωτογραφία, με τη σύζυγό του Ελένη, το γένος Γεωργαντά, εξ Ελληνικού. Βλ. γενεαλογικό κλάδο…

Κατασκευάζεται…

Αργύριος Δ. Δρακόπουλος

Έλαβε μέρος στον Μικρασιατικό Πόλεμο και αργότερα διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητος. Άνθρωπος με σπάνια γνώση της γραπτής γλώσσας, παρ΄ ότι έφτασε μόνο στην Δ΄ Δημοτικού, άφησε απομνημονεύματα από τον πόλεμο, τα οποία σκοπεύει να εκδώσει σε βιβλίο ο Σύλλογος:

Ατσίχολος 24 Οκτωβρίου 1922. Η σύντομος ανασκόπησις της στρατιωτικής μου ζωής γράφεται εκ του προχείρου ημερολογίου που εβαστούσα απ΄ αρχής της κατατάξεώς μου εις τον Ελληνικόν στρατόν μέχρι και της Μικρασιατικής καταστροφής. Την ζωήν μας εν των έαρι του βίου εσπεύσαμεν να προσφέρωμεν δια την πατρίδα. Και προσφέραμε ταύτην εν συναισθήσει ότι εγκαταλείψαμεν σύζυγον, τέκνα, μητέρας, αδελφάς, συγγενείς και φίλους… Προς τούτο και εγώ συναθροίσας τας κατά τας εκστρατείας αφηγήσεις μου, τόσων ηρωικών κατορθωμάτων και υπηρεσιών προς την πατρίδα μητέρα Ελλάδα, πεποιθώς ότι πας αναγνώστης του παρόντος, είτε οικιακός είτε ξένος, θέλει δόση μεγίστην προσοχήν, χάριν της αγνότητος του σκοπού μου, υπερ του οποίου ετόλμησα να προβώ εις την σύνταξην και όπερ θέλει παραμείνει εις το οικογενειακόν μου Αρχείον προς ανάμνησίν… Βλ. γενεαλογικό κλάδο… και αρχείο…

Μιχαήλ Αθ. Μεργούπης

 Μιχαλάκης ή Μιχαλάκος… Βλ. γενεαλογικό κλάδο… και αρχείο…

Κατασκευάζεται…

Απόστολος Λ. Λαμπρόπουλος

Εκ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1906), βοσκός τότε στο Μοσχάτο, φέρων φουστανέλλα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση του Συλλόγου Ατσιχωλιτών. Γεννηθείς το 1878, υιός του Λάμπρου και εγγονός του Αποστόλου Λαμπρόπουλου. Βλ. γενεαλογικό κλάδο και περί του επωνύμου…

Κατασκευάζεται…

Το σχόλιό σας...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *