Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
.
Ο καιρός στο χωριό ώρα 10.37΄ -
Περί Γενεαλογίας

Ο γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου των Ατσιχωλιτών περιλαμβάνει εικοσιέξι (26) βασικά γενεαλογικά δένδρα, αντιστοιχούμενα στα συναντώμενα στον Ατσίχωλο επώνυμα από τα τέλη του 18ου αιώνα, καθώς και δέκα (10) τον αριθμό επώνυμα αντιστοιχούμενα σε γενεαλογικούς κλάδους μή Ατσιχωλιτών που ενυμφεύθησαν θυγατέρες Ατσιχωλιτών και εγκαταστάθηκαν στο χωριό. Αναζητούνται Ατσιχωλίτες και Ατσιχωλίτισσες όπου γής…

Στα βασικά γενεαλογικά δένδρα κατανέμονται εξήντα ένας (61) γενεαλογικοί κλάδοι (βλ. εκεί Κλάδοι και οικογένειες, καθώς και Περί των γενεαλογικών δένδρων)

Στους Καταλόγους θα βρείτε έναν Γενικό κατάλογο προσώπων, στον οποίο έχουν καταγραφεί έως τώρα περίπου 2.000 (δύο χιλιάδες!) Ατσιχωλίτες και Ατσιχωλίτισσες εκ καταγωγής ή εξ αγχιστείας. Στους καταλόγους Οικογενειών περίπου 700 (επτακόσιες) οικογένειες, ανδρών και γυναικών. Στον κατάλογο Προσωνυμίων, βρείτε το παρατσούκλι του παππού σας!

Στις Πηγές, θα βρείτε στοιχεία για τα Επώνυμα και τοπωνύμια, Άλμπουμ με φωτογραφίες προσώπων, Στατιστικά και επαγγέλματα, Έγγραφα αρχείων. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να κάνετε Εκτυπώσεις επιλεγμένων προσώπων…

Σημείωση

Ύπανδρη θυγατέρα, μετά των τέκνων της, αναζητείται στον οικογενειακό κλάδο του συζύγου, εφ’ όσον πρόκειται περί Ατσιχωλίτη (τί να κάνουμε, η πατριαρχική κοινωνία «ελέγχει» ακόμα και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές…). Εντάσσονται σε ιδιαίτερο οικογενειακό κλάδο ύπανδρες θυγατέρες με μη Ατσιχωλίτες, εφ΄ όσον διαθέτουμε ικανά προς τούτο στοιχεία .

Παράκληση

Πολλά από τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα είναι ελλιπή ή κατά προσέγγιση. Κυρίως, ηλικίες θηλέων, ονόματα ή επώνυμα προσώπων εξ αγχιστείας, των οποίων γνωρίζουμε μόνο τη συγγενική σχέση, στοιχεία νεώτερων συμπατριωτών μας, που δεν είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Αρρένων, που έχουμε στη διάθεσή μας (έως το 1950).

Εφ’ όσον έχετε τη διάθεση και το υλικό (πληροφορίες και στοιχεία, έγγραφα, φωτογραφίες), θα εκτιμούσαμε επ’ αυτού τη συνεργασία σας. Αν διαθέτετε επιπρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες ή διορθώσεις, επικοινωνείστε απευθείας με τον ιστότοπο του χωριού, επιλέγοντας Επικοινωνία… Ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Διαχειριστή του ιστοτόπου…

Πηγές και ευχαριστίες

Η καταγραφή, πέραν των μαρτυριών υπερηλίκων συμπατριωτών μας και άλλων πηγών, στηρίζεται στο Μητρώο Αρρένων της Κοινότητος, με εγγραφές από το 1840 έως και το 1950, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση της Διαχείρισης, καθώς και σε εκλογικό κατάλογο του Δήμου Γόρτυνος του 19ου αιώνα (1865).

Ευχαριστούμε τον Ταμία του Συλλόγου κ. Γιάννη Γιαννακόπουλο, Ατσιχωλίτη εξ αγχιστείας, του οποίου οι πολύχρονες έρευνες και τα οικογενειακά διαγράμματα υπήρξαν η αφετηρία. Καθώς και τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητος κ. Γιάννη Ν. Λάλο, για τις πολύτιμες «ληξιαρχικές» πληροφορίες του.

Αναμιμνησκόμαστε, τέλος, την πρόσφατα εκλιπούσα Φωτεινή Χρ. Μεργούπη, το γένος Δρακοπούλου, στην αγέραστη μνήμη της οποίας κάθε φορά καταφεύγαμε, για να επιβεβαιώσουμε ή να αντλήσουμε στοιχεία για πρόσωπα και οικογενειακά «παρασκήνια» ενός αιώνα ζωής και για όσα της παρέδωσαν οι προγενέστεροι.

Το σχόλιό σας...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *