.
Έτος 2018

Οικογένεια του Χρήστου Αθ. Χρονόπουλου ‛‛Τσιαβλή’’. Φωτογραφία του 1925. Εικονίζονται, από αριστερά, Ελένη Χρονοπούλου, σύζυγος Κυριάκου Παπανικολάου, Αθανάσιος Χρονόπουλος, Χρόνης Χρονόπουλος, Σταυρούλα Τσουτσάνη σύζυγος Αθαν. Χρονοπούλου και καθιστός ο πατέρας τους Χρήστος Χρονόπουλος ‛‛Τσιαβλής’’. Γενεαλογικοί κλάδοι ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, ‛‛Τσιαβλή’’ (1825)*. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμίου, ‛‛Κουφού’’, ‛‛Γιάνναρου’’ (1835)*. Με νεώτερη διασταύρωση στοιχείων Μητρώου και εκλογικού καταλόγου του 1865 των «πατριαρχών» των…  - Βλ. δημοσίευση…

Βασίλειος Χριστόπουλος, o Γεροβασίλης, μυλωνάς και ξυλουργός. Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ.  Γενεαλογικός κλάδος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Κανέλλου, ‛‛Κανελλόγιαννη’’ (1825). Πρόσωπα 1. Δημητρούλα Ι. Χριστοπούλου + Παπαθεοδώρου Ιωάννης. Μετά το γάμο…  - Βλ. δημοσίευση…

Μέλη της οικογένειας Νικολάου Γ. Τσουτσάνη, ‛‛Τσουτσανονικολάκη’’. Επάνω, από αριστερά προς τα δεξιά, Ταξιάρχης Τσουτσάνης (με στρατιωτική περιβολή) και Πέτρος Τσουτσάνης. Στη μεσαία σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά, Παρασκευή Τσουτσάνη, το ζεύγος Παναγιώτη και Σοφίας Γούτου - Τσουτσάνη και η Μαρίτσα Τσουτσάνη. Καθήμενος ο πατέρας τους Νικόλαος Τσουτσάνης, φουστανελοφόρος, και δίπλα του η σύζυγός του Μαγδαληνή….  - Βλ. δημοσίευση…

Σπήλιος Σωτηρόπουλος, εκ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών. Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ.  Γενεαλογικοί κλάδοι ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου, ‛‛Ανάστου’’ (1835)*. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωτηρίου, Βασιλείου, ‛‛Σιέκα’’ (1855)*. Εκ των…  - Βλ. δημοσίευση…

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ.  Γενεαλογικοί κλάδοι ΣΚΟΥΡΛΑ …, Δημητρίου ‛‛Κουλαφίνα’’, ‛‛Κουλαφινόγιαννη’’ (1800). ΣΚΟΥΡΛΑ Κυριαζή, Σωκράτη (1815). ΣΚΟΥΡΛΑ Φίλιππου, ‛‛Φιλιππόγιαννη’’, ‛‛Λεωνιδάκου’’ (1830). ΣΚΟΥΡΛΑ Γεωργίου, Χρήστου, Αθανασίου…  - Βλ. δημοσίευση…

Δεν διαθέτουμε αρχειακό υλικό (φωτογραφίες, έγγραφα κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία. Γενεαλογικός κλάδος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Πατσιούρη’’, ‛‛Ποτσίνου’’ (1835). Kλάδος εξ Αγχιστείας: ΤΣΑΠΑ Βασιλείου (1910). Σύζυγος μη καταγόμενος εξ Ατσιχώλου. Σημειώσεις Μαγδαληνή, ‛‛Μαγδάλω’’, Παπανικολάου. Θυγατέρα του Παναγιώτη Ν….  - Βλ. δημοσίευση…

Κωνσταντίνα Παπαθεοδώρου, σύζ. Διον. Δρακόπουλου, ‛‛Διονύσαινα’’. Με δύο από τα τέσσερα αγόρια της, Δημήτρη και Άγγελο. Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ.  Γενεαλογικοί κλάδοι ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Δημητρίου (1820)….  - Βλ. δημοσίευση…

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. Γενεαλογικός κλάδος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, ‛‛Ζέρβα’’ (1840). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο και γενεαλογικό κλάδο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας,…  - Βλ. δημοσίευση…

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. Γενεαλογικός κλάδος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου, ‛‛Ροβίτη’’ (1850). Όπως μας πληροφορεί ο δισέγγονός του και εγγονός τού Γεωργίου Νικολόπουλου Γεώργιος: Στο χωριό υπήρχε…  - Βλ. δημοσίευση…

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. Γενεαλογικός κλάδος ΜΠΡΟΥΣΤΑ Δημητρίου (1840). Δημήτριος Κων. Μπρούστας. Ο υιός του Δημητρίου Μπρούστα, επιτυχημένος και δραστήριος Ατσιχωλίτης, δραστήριο μέλος της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών, διετέλεσε Πρόεδρος…  - Βλ. δημοσίευση…

Δεν διαθέτουμε αρχειακό υλικό (φωτογραφίες, έγγραφα κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία. Γενεαλογικοί κλάδοι ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Νιάνιαρη’’ (1790)*. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Δημητρίου, Θεοδώρου, Γεωργίου (1795)**. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Ιωάννη, ‛‛Γαλάνη’’ (1825)*. Πιθανολογείται σχέση αδελφών, ως εχόντων πρωτοτόκους υιούς με το ίδιο όνομα,…  - Βλ. δημοσίευση…

Φωτογραφία του 1915, απεικονίζει, καθήμενον, τον Μιχαήλ Φ. Μεργούπη (1876-1964) και τους νεαρούς, τότε, Ατσιχωλίτες, από αριστερά προς τα δεξιά, Χρήστο Δ. Δρακόπουλο (Φιφτιτού), Φώτη Μιχ. Μεργούπη, Γεώργιο Ηλιόπουλο (Μπρούκλη). Ο νεαρός Φώτης Μεργούπης ακουμπά με σιγουριά το χέρι στον ώμο του πατέρα του Μιχάλη. Καλλιτεχνική φωτογραφία, με σκηνοθεσία και άπλετη φωτεινότητα. Αναδεικνύονται πολλά ενδυματολογικά στοιχεία της…  - Βλ. δημοσίευση…

Δεν διαθέτουμε αρχειακό υλικό (φωτογραφίες, έγγραφα κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία. Γενεαλογικός κλάδος ΛΙΑΠΗ Γεωργίου, ‛‛Λιαποθανάση’’, ‛‛Παναγιωτάκη’’ (1830). Πιθανολογείται σχέση αδελφών μεταξύ του ΛΙΑΠΗ Γεωργίου (1830) και τριών θηλέων αδελφών (;) Λιάπη, ως εχόντων πρωτότοκο υιό και…  - Βλ. δημοσίευση…

Απόστολος Λαμπρόπουλος (1878-;), εγγονός του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Αποστόλου (1825). Εκ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1906). Γενεαλογικοί κλάδοι ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου, Ιωάννη, ‛‛Λύκου’’ (1820). ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Αποστόλου, Λάμπρου, ‛‛Αποστολάκου’’ (1825). Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει άμεση συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων. Πρόσωπα Δημήτριος Λαμπρόπουλος - Νικόλαος Λαμπρόπουλος. Τα ονοματεπώνυμά τους αναφέρονται μεταξύ των ιδρυτών της…  - Βλ. δημοσίευση…

Παναγιώτης και Αργυρώ Λάλου (1905), από την Κατσαραίικη γενιά… Γενεαλογικοί κλάδοι ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Ξούρα’’ (1820). ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, Γεωργίου, ‛‛Κατσαρού’’ (1835)*. ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845)*. Εκ των ονομάτων των απογόνων, συμπεραίνεται στενή συγγενική σχέση μεταξύ ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Κατσαρού’’ (1835) και ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845). Σημειώσεις ΛΑΛΟΣ Ιωάννης (1845). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω υλικό (στοιχεία, φωτογραφίες κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό…  - Βλ. δημοσίευση…