Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο καιρός στο χωριό...
23.18΄
.
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
Εισαγωγή Αναζήτηση   
Γενεαλογία ▿ 
Επικοινωνία      ≚   ≙ 
Ημέρα: 14 Ιανουαρίου 2022

Εκτυπώνεται και θα ταχυδρομηθεί εντός των ημερών στα μέλη του Συλλόγου το Ημερολογιο του 2022, το οποίο εκδίδεται ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια, με διακοπή το 2021 λόγω της πανδημίας. Στο ημερολόγιο εμπεριέχεται η εξής επιστολή τού Δ.Σ. του Συλλόγου Ατσιχωλιτών: Αγαπητοί πατριώτες, πατριώτισσες,… - Βλ. δημοσίευση…