Εισαγωγή Επικοινωνία    Συζήτηση    Σύνδεση
Πρόσκληση σε Τακτική Γ. Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ατσιχωλιτών καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28/11/2021 και ώρα 10.00΄π.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γορτυνίων, οδός Πειραιώς αριθ.1, Ομόνοια Αθήνα (εντός της στοάς). Μετά το πέρας της συζήτησης επί οικονομικού και απολογιστικού έργου και τυχόν άλλων θεμάτων ημερησίας διατάξεως, θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή δέον να υποβληθούν μέχρι και την Τετάρτη 24/11/2021, προκειμένου να καταρτισθεί και τυπωθεί το ψηφοδέλτιο. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Εγγραφή μέλους μπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών, αφού προηγηθεί η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του (5,00 ευρώ η εγγραφή).

Προς τούτο έχουν δικαίωμα εγγραφής αυθημερόν, όλοι οι γεννημένοι στον Ατσίχωλο, οι γεννηθέντες από πατέρα ή μητέρα που έχουν γεννηθεί στον Ατσίχωλο, καθώς και οι απόγονοι αυτών και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω. Σύμφωνα με το Καταστατικό, κατ΄εξαίρεση, έκαστο των παρόντων μελών μπορεί να αντιπροσωπεύσει με ειδική νόμιμη επικυρωμένη εξουσιοδότηση, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά, ένα μόνο μέλος που απουσιάζει και είναι ταμειακώς εν τάξει. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στην Γεν. Γραμματέα κ. Αθηνά Σεϊζη στο τηλέφωνο 6946268743.

Καλούμεθα όλοι να συμμετάσχουμε. Όλα τα προς συζήτηση θέματα είναι κρίσιμα για το μέλλον του Συλλόγου.

Παράκληση, για την πανδημία…

Παρακαλούμε κατά την προσέλευσή σας στη συνέλευση και την ψηφοφορία να έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης από τον κορονοϊό, μάσκες, πιστοποιητικά εμβολιασμού και τα λοιπά…

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το σχόλιό σας...

Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται...