Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο καιρός στο χωριό...
21.59΄
.
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
Εισαγωγή Αναζήτηση   
Γενεαλογία ▿ 
Επικοινωνία      ≚   ≙ 
Ημέρα: 19 Ιανουαρίου 2022

Έχουν ήδη εξαγγείλει ότι ιδιώτες «ευεργέτες» και ανώνυμες εταιρίες, υποτίθεται με σχέδιο που θα εγκρίνει τό Υπουργείο Περιβάλλοντος, μπορούν να γίνουν «ανάδοχοι» (νονοί!) τών καμένων δασών μας… Είτε πάντως με ιδιωτική είτε με κρατική «πρωτοβουλία», μπορεί να μάς διαβεβαιώσουν ότι θα τηρηθούν τουλάχιστον… - Βλ. δημοσίευση…