Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Αρχαιρεσίες στον Σύλλογο Ατσιχωλιτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ατσιχωλιτών καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28/11/2021 και ώρα 10.00΄π.μ., στην αίθουσα υου Πνευματικού Κέντρου Γορτυνίων, οδός Πειραιώς │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 1η Νοεμβρίου 2021 - Χωρίς σχόλια