Εισαγωγή στην Γενεαλογία
Πρόκειται για συμβατικό γενεαλογικό δένδρο που αντιστοιχεί σε καταγεγραμμένο στον Ατσίχωλο επώνυμο από τα τέλη του 18ου αιώνα. Οι κλάδοι που εντάσσονται σ' αυτό δεν έχουν κατ' ανάγκη συγγενική σχέση μεταξύ τους. Όπου εξακριβώνεται ή πιθανολογείται τέτοια σχέση, σημειώνεται.
Κλάδοι κατά χρονολογική σειρά
Εισαγωγή στην Γενεαλογία...

Σημειώσεις

Ο γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου Ατσιχωλιτών περιλαμβάνει είκοσι επτά (27) συμβατικά γενεαλογικά δένδρα που αντιστοιχούν σε συναντώμενα στον Ατσίχωλο επώνυμα από τα τέλη του 18ου αιώνα: Αγγελόπουλου, Γαϊτανάρη, Δημητρακόπουλου, Δρακόπουλου, Ζέρβα*, Ηλιόπουλου, Καλογερόπουλου*, Κάνιστρα, Κόκκορη, Κοντόπουλου, Κουρουνιώτη, Λαβδιώτη, Λάλου, Λαμπρόπουλου, Λιάπη, Μεργούπη, Μπερτζελέτου, Μπρούστα, Νικολόπουλου, Παναγόπουλου, Παπαθεοδώρου, Παπανικολάου, Σκουρλά, Σωτηρόπουλου, Τσουτσάνη, Χριστόπουλου, Χρονόπουλου.

Σ' αυτά τα είκοσι επτά (27) συμβατικά γενεαλογικά δένδρα του χωριού εντάσσονται ανά επώνυμο εξήντα δύο (62) στοιχειοθετημένοι γενεαλογικοί κλάδοι, στους οποίους προστίθενται έξι (6) κλάδοι μή Ατσιχωλιτών που ενυμφεύθησαν θυγατέρες Ατσιχωλιτών, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο χωριό και απέκτησαν άρρενες και θήλεις απογόνους, θεωρούμενοι εφεξής Ατσιχωλίτες και Ατσιχωλίτισσες: Αλεξόπουλου, Θεοχάρη, Καψιμάλη, Κουστένη, Πάσχου, Τσάπα.

Επιπροσθέτως, καταγράφονται κλάδοι που εξέλιπαν ως επώνυμα, επειδή δεν άφησαν άρρενες απογόνους ή εγκατέλειψαν το χωριό, κυρίως συζύγων εξ αγχιστείας μη καταγομένων από τον Ατσίχωλο: Θανή, Κουστένη, Μίκου, Μπρικολιά, Τόμπρου, Τσιμπόκα  (* βλ. ειδικότερα Εκλιπόντα δένδρα και κλάδοι...).

Περιήγηση

Όλες οι ως άνω επιλογές είναι ευχερείς, σε όποια σελίδα του γενεαλογικού ιστοτόπου και αν βρίσκεσθε, από την κεντρική γραμμή επιλογών, βλ. ανωτέρω Δένδρα και κλάδοι. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στον γενεαλογικό ιστότοπο του χωριού από το γενεαλογικό δένδρο που σας ενδιαφέρει.

Από το δένδρο, οδηγείστε στον αρχηγό του κλάδου, την σύζυγο και τους ανιόντες συγγενείς του. Επιλέγοντας έναν από τους συγγενείς του οδηγείστε στην διευρυμένη (γονείς, σύζυγος, παιδιά) οικογενειακή του μερίδα. Στο τέλος κάθε μερίδας ένας σύνδεσμος σας οδηγεί στον κατάλογο όλων των προσώπων του κλάδου.

Πρόσθετες επιλογές, Γενικός κατάλογος προσώπων, Προσωνύμια, Γενική αναζήτηση προσώπων, Άλμπουμ προσώπων, καθώς και αναφορές σε ιστορικές πηγές για Επώνυμα και τοπωνύμια, Έγγραφα αρχείων, Στατιστικά και επαγγέλματα, Ονόματα από την ιστορία, βλ. ανωτέρω στην γραμμή επιλογών Πρόσωπα.

Παράκληση. Από τα εικονιζόμενα παραπλεύρως πρόσωπα (φωτογραφίας του 1940) αναγνωρίζουμε ορισμένα, όποιος ή όποια αναγνωρίζει κάποια, να μας πληροφορήσει με μήνυμά του...

Τεκμηρίωση

Οι γενεαλογικές καταγραφές μας στηρίζονται πρωτίστως στο Μητρώο Αρρένων της Κοινότητος, με εγγραφές από το 1840 έως και το 1950 και σε εκλογικό κατάλογο του Δήμου Γόρτυνος του 19ου αιώνα (1865), καθώς και σε μαρτυρίες συκρινόμενες με ιστορικές πηγές που έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί στον ιστότοπο του χωριού. Η μη καταγραφή γονέων, συζύγων ή παιδιών σε μια οικογενειακή μερίδα δεν υποδηλώνει κατ' ανάγκην τη μη ύπαρξή τους, αλλά το ότι δεν διαθέτουμε πλήρη ή ακριβή στοιχεία των μελών της.

Όπως είναι φυσικό, κατά την καταγραφή (2.300 και πλέον προσώπων...), είναι αναπόφευκτα λάθη και παραλείψεις. Λόγου χάρη, παλαιότερες χρονολογίες γέννησης των γυναικών, ελλείψει Μητρώου Θηλέων, ως και νεώτερες ανδρών και γυναικών (μετά το 1950 και των εξ αγχιστείας), είναι ενδεικτικές, απαιτούνται από το σύστημα. Αν υπάρχουν στοιχεία στη διάθεσή σας (πληροφορίες, έγγραφα, φωτογραφίες και τα λοιπά) ή έχετε να κάνετε διορθώσεις ή επιθυμείτε απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου atsicholos@hotmail.com...

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε τον Ταμία του Συλλόγου κ. Γιάννη Γιαννακόπουλο, Ατσιχωλίτη εξ αγχιστείας, του οποίου οι πολύχρονες έρευνες και τα οικογενειακά διαγράμματα υπήρξαν η αφετηρία. Καθώς και τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητος κ. Γιάννη Λάλο, για τις πολύτιμες «ληξιαρχικές» πληροφορίες που μας παρείχε.

Αναμιμνησκόμαστε, τέλος, την πρόσφατα εκλιπούσα Φωτεινή Χρ. Μεργούπη (1923 - 2021), το γένος Αργ. Δρακοπούλου, στην αγέραστη μνήμη της οποίας κάθε φορά προσφεύγαμε, για να επιβεβαιώσουμε ή να αντλήσουμε στοιχεία για πρόσωπα και οικογενειακά «παρασκήνια» ενός αιώνα ζωής και για όσα της παρέδωσαν οι προγενέστεροι.

5 Ιουλίου 2024

Mήνυμα

Αν υπάρχουν στοιχεία στη διάθεσή σας (πληροφορίες, έγγραφα, φωτογραφίες και τα λοιπά) ή έχετε να κάνετε διορθώσεις ή επιθυμείτε απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου atsicholos@hotmail.com...