Θεόδωρος Αλεξόπουλος (1920 - ...)*
Κλάδος εξ αγχιστείας
Γονείς
( - )
Δεν έχουν καταγραφεί.
Σύζυγος
Σταυρούλα Μεργούπη (1925 - ...)
Παιδιά (2)
Ιωάννης Αλεξόπουλος (1950 - ...)
Ελένη Αλεξοπούλου (1950 - ...)
Κατάλογος κλάδου...

Σημειώσεις

* Καταγόμενος από Κρυονέρι. Εντάσσεται στον κλάδο Μεργούπη Κωνσταντίνου, Αθανασίου, ‛‛Σταβαρά’’ (1825) εξ αγχιστείας.

Mήνυμα

Αν υπάρχουν στοιχεία στη διάθεσή σας (πληροφορίες, έγγραφα, φωτογραφίες και τα λοιπά) ή έχετε να κάνετε διορθώσεις ή επιθυμείτε απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου atsicholos@hotmail.com...