Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
.
Ο καιρός στο χωριό ώρα 05.30΄ -
Ο χειμώνας ενός Ατσιχωλίτη εις Μικρασίαν…