Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο καιρός στο χωριό...
22.56΄
.
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
Εισαγωγή Αναζήτηση   
Γενεαλογία ▿ 
Επικοινωνία      ≚   ≙ 
Ημέρα: 9 Δεκεμβρίου 2021

Συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2021 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ατσιχωλιτών, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 28ης Νοεμβρίου 2021 ως εξής: Πρόεδρος: Τσουτσάνης Θεόδωρος του Γεωργίου, τηλ. 6945802517, 2104925278, Αντιπρόεδρος: Θεοχάρης Ιωάννης, τηλ. 6931167826, Γεν. Γραμματέας: Αλεξίου Γεώργιος,… - Βλ. δημοσίευση…