Εισαγωγή Επικοινωνία    Συζήτηση    Σύνδεση
Μήνας: Οκτώβριος 2021

Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για τα κοινωνικά συμβάντα που αφορούν Ατσιχωλίτες και Ατσιχωλίτισσες. Και όχι μόνο για θανάτους και μνημόσυνα (χτύπα ξύλο, που ’λέγαν στο χωριό…)! Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Φωτεινής Μεργούπη, συζ. Χρήστου Μεργούπη, το γένος… - Βλ. δημοσίευση…

Απευθυνόμενοι σ’ όλους τους συμπατριώτες και συμπατριώτισσες Ατσιχωλίτες και Ατσιχωλίτισσες, οι υπογράφοντες, Θεόδωρος Τσουτσάνης και Βούλα και Βασιλική Μπερτζελέτου, έχουμε την τιμή να ανακοινώσουμε τα εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εκπροσωπώντας ο μεν πρώτος την… - Βλ. δημοσίευση…