Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Ένας ατσιχωλίτης αρχιτέκτων

Κώστας I. Παπαθεοδώρου και η Αγία Φωτεινή Μαντινείας, βλ. δένδρο… Αν δεν έχουν γραφεί και γραφεί για την εν Μαντινεία Αγία Φωτεινή, ένα σωρό κείμενα, άλλα υπέρ κι άλλα κατά, δεκαετίες │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2018 - Σχόλιο 1