Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο καιρός στο χωριό...
19.07΄
.
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
Εισαγωγή Αναζήτηση   
Γενεαλογία ▿ 
Επικοινωνία      ≚   ≙ 
Έργο Ι. Μ. Καλαμίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ενέκρινε σύμβαση για την αποκατάσταση της Ι. Μονής Καλαμίου Ατσιχώλου. Συγκεκριμένα, ενέκρινε «Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ι. Μονής Καλαµίου και της Πελοπόννησος Α.Ε. – Ανώνυµης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ», για το έργο «Μελέτες αποκατάστασης για το μνηµειακό σύνολο της Μονής Καλαµίου ∆ήµου Μεγαλόπολης Π.Ε. Αρκαδίας». Εξουσιοδοτεί δε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη για την υπογραφή της. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπομένων υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 64.866,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το σχόλιό σας...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Σχόλια από Ατσιχωλίτες εκτός Ελλάδος παρακαλούμε να αποστέλλονται με E-mail...
<   ...   >