Εισαγωγή Επικοινωνία    Συζήτηση    Σύνδεση
Ημέρα: 14 Ιανουαρίου 2022

Εκτυπώνεται και θα ταχυδρομηθεί εντός των ημερών στα μέλη του Συλλόγου το Ημερολογιο του 2022, το οποίο εκδίδεται ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια, με διακοπή το 2021 λόγω της πανδημίας. Στο ημερολόγιο εμπεριέχεται η εξής επιστολή… - Βλ. δημοσίευση…