Εισαγωγή Επικοινωνία    Συζήτηση    Σύνδεση
Ημέρα: 14 Δεκεμβρίου 2021

Ο Σύλλογος Ατσιχωλιτών ευχαριστεί θερμά τις Σταυρούλα και Βασιλική Μπερτζελέτου, οι οποίες εις μνήμην των γονέων τους αντικατέστησαν ιδία δαπάνη τα στασιδια και τις καρέκλες του ενοριακού Ναού του Αγίου Αθανασίου Ατσιχώλου. Επίσης ευχαριστεί θερμά… - Βλ. δημοσίευση…