ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ
Γενεαλογικά δένδρα Ατσιχωλιτών
Από τον 18ο αιώνα έως σήμερα - Γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου Ατσιχωλιτών
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ

Δεν διαθέτουμε αρχειακό υλικό (φωτογραφίες, έγγραφα κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Γενεαλογικός κλάδος

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ Δημητρίου, ‛‛Ζούπα’’ (1865).

Καταγωγή εξ Ελληνικού. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω υλικό (στοιχεία, φωτογραφίες κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Πρόσωπα

Άννα Κουρουνιώτη (Αννιώ) + Τσουτσάνης Γεώργιος. Πρώτη σύζυγος του Γεωργίου Ι. Τσουτσάνη, βλ. δένδρο.