ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ
Γενεαλογικά δένδρα Ατσιχωλιτών
Από τον 18ο αιώνα έως σήμερα - Γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου Ατσιχωλιτών
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. Το πεντάγραμμο εικονίδιο δεξιά του κλάδου ανοίγει από εδώ τον ονομαστικό κατάλογο των προσώπων που ανήκουν σ' αυτόν.

Γενεαλογικός κλάδος

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Νικολάου, ‛‛Τομάρα’’ (1790).

Το ως άνω γενεαλογικό δένδρο εξέλιπε από το χωριό, ως επώνυμο, επειδή δεν άφησε άρρενες απογόνους, η συμβολή του, ωστόσο, με τις πολλές θυγατέρες μέλη του, υπήρξε ζωτική για την επιβίωση των επιλοιπομένων μέσα στον χρόνο (βλ. δένδρα Δρακόπουλου, Σωτηρόπουλου, Κάνιστρα, Τσουτσάνη). Από τα παλαιότερα γενεαλογικά δένδρα του Ατσίχωλου (1815), με καταγωγή από το Βλαχόραφτι. Πάντως, απογόνοί του (και άρρενες) συναντώνται, εκτός από την Αθήνα, μεταξύ των οποίων και η ηθοποιός Ξένια Καλογεροπούλου, φωτογραφία, στη Ζώνη Γορτυνίας και αλλού.

Πρόσωπα

Σταυρούλα Καλογεροπούλου, σύζ. Θεοδώρου Δρακόπουλου - Πούλω. Φτιάχνοντας χυλοπίτες... Κατά προτίμηση τη θεια-Πούλω... Η απαράμιλλος καλλιτέχνις του σοφρά και του μπλάστη σ’ όλο το χωριό. Καθώς ο ήλιος αχνοφαινόταν πίσω απ’ το Ραπούνι, κατέφθανε η θεια-Πούλω. Ξάπλωνε δίπλα στο παραγώνι, περνούσε τα πόδια της κάτω απ’ το σοφρά και άδραχνε τον μπλάστη... Βλ. σχετικό άρθρο...

Σημειώσεις

Στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγεγραμένος:
Καλογερόπουλος Νικόλαος, χωρίς όνομα πατρός, ετών 40, χαλκεύς.
Στο Μητρώο Αρρένων είναι εγγeγραμμένοι, προφανώς υιός και εγγονοί του:
- Καλογερόπουλος Κανέλλος του Νικολάου, γεννηθείς το 1855 και υιοί του:
- Καλογερόπουλος Νικόλαος του Κανέλλου, γεννηθείς τ0 1878, και
- Καλογερόπουλος Νικήτας του Κανέλλου, γεννηθείς το 1889.
Απόγονοί του συνατώνται στη Ζώνη Γορτυνίας. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία περί αυτού του κλάδου.Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Καλογερόπουλος Γεώργιος του Πανάγου, ετών 21(;), στατηροποιός, εγγεγραμμένος και αυτός εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865, είναι προφανώς υιός του Καλογερόπουλου Παναγιώτη (1825), βλ. διάγραμμα.

Περί του επωνύμου

Αν και δεν συναντάται σε παλαιότερες αναφορές, ο γενεαλογικός κλάδος του ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Νικολάου(1790), είναι από τις καταγραφές μας με την παλαιότερη χρονολογία.