ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ
Γενεαλογικά δένδρα Ατσιχωλιτών
Από τον 18ο αιώνα έως σήμερα - Γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου Ατσιχωλιτών
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. Το πεντάγραμμο εικονίδιο δεξιά του κλάδου ανοίγει από εδώ τον ονομαστικό κατάλογο των προσώπων που ανήκουν σ' αυτόν.

Γενεαλογικοί κλάδοι

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, ‛‛Τσιαβλή’’ (1825)*.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμίου, ‛‛Κουφού’’, ‛‛Γιάνναρου’’ (1835)*.

Με νεώτερη διασταύρωση στοιχείων Μητρώου και εκλογικού καταλόγου του 1865 των «πατριαρχών» των ως ανω κλάδων, συνάγεται ότι πρόκειται περί αδελφών.

Πρόσωπα

Επάνω, η οικογένεια του Χρήστου Αθ. Χρονόπουλου ‛‛Τσιαβλή’’. Φωτογραφία του 1925. Εικονίζονται, από αριστερά, Ελένη Χρονοπούλου, σύζυγος Κυριάκου Παπανικολάου, Αθανάσιος Χρονόπουλος, Χρόνης Χρονόπουλος, Σταυρούλα Τσουτσάνη σύζυγος Αθαν. Χρονοπούλου και καθιστός ο πατέρας τους Χρήστος Χρονόπουλος ‛‛Τσιαβλής’’. Φωτογραφίες κάτω:
1. Γεώργιος Π. Χρονόπουλος ‛‛Κουφός’’.
2. Λάμπρος Παν. Χρονόπουλος, Πρόεδρος της Κοινότητας.

Σημειώσεις

... Χρονοπούλου + ... Καρβέλας... (ζεύγος). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.