Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
Ο καιρός στο χωριό ώρα
21.59΄ -
.
Γενεαλογικό δένδρο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ.

Γενεαλογικός κλάδος

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, ‛‛Ζέρβα’’ (1840).

Βλ. και Λοιπά δένδρα… Δεν διαθέτουμε περαιτέρω υλικό (στοιχεία, φωτογραφίες κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Σημειώσεις

Αναστάσιος Γ. Παναγόπουλος (1869) + Αντωνία Ζέρβα. Το δένδρο Ζέρβα δεν άφησε άρρενες απογόνους, το επώνυμο ωστόσο παρέμεινε ως προσωνύμιο του υπ΄ όψιν εξ αγχιστείας συγγενούς δένδρου Παναγόπουλου, βλ. δένδρο.

Το σχόλιό σας...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

<   ...   >