Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
.
Ο καιρός στο χωριό ώρα 06.52΄ -
Ημέρα: 9 Οκτωβρίου 2022

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Χριστίτσας, σύζ. Κων. Τσουτσάνη, το γένος Αργ. Δρακοπούλου*, ετελέσθη  την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Κάτω Πατησίων. * Επιλέξτε το όνομα για να δείτε τον γενεαλογικό κλάδο… - Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Μαρίνας, σύζ. Κυρ. Ταγκαλάκη, το γένος Βασ. Σωτηροπούλου*, ετελέσθη το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 στον… - Βλ. δημοσίευση…