Κοιτίς της επαρχίας μας
Ο καιρός στο χωριό...
23.25΄
.
Ο ΑΤΣΙΧΩΛΟΣ
Εισαγωγή Αναζήτηση   
Γενεαλογία ▿ 
Επικοινωνία      ≚   ≙ 
16 Δεκεμβρίου 2018

Ο γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου Ατσιχωλιτών περιλαμβάνει εικοσιέξι (26) βασικά γενεαλογικά δένδρα, αντιστοιχούμενα στα συναντώμενα στον Ατσίχωλο επώνυμα, από τα τέλη του 18ου αιώνα, καθώς και δέκα (10) τον αριθμό επώνυμα αντιστοιχούμενα σε γενεαλογικούς κλάδους μή Ατσιχωλιτών που ενυμφεύθησαν θυγατέρες Ατσιχωλιτών και εγκαταστάθηκαν… - Βλ. δημοσίευση…

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ.  Γενεαλογικοί κλάδοι ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, ‛‛Τσιαβλή’’ (1825)*. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ… - Βλ. δημοσίευση…

Βασίλειος Χριστόπουλος, o Γεροβασίλης, μυλωνάς και ξυλουργός. Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ.  Γενεαλογικός κλάδος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ… - Βλ. δημοσίευση…

Μέλη της οικογένειας Νικολάου Γ. Τσουτσάνη, ‛‛Τσουτσανονικολάκη’’. Επάνω, από αριστερά προς τα δεξιά, Ταξιάρχης Τσουτσάνης (με στρατιωτική περιβολή) και Πέτρος Τσουτσάνης. Στη μεσαία σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά, Παρασκευή Τσουτσάνη, το ζεύγος Παναγιώτη και Σοφίας Γούτου - Τσουτσάνη και η Μαρίτσα Τσουτσάνη…. - Βλ. δημοσίευση…

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ.  Γενεαλογικοί κλάδοι ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου, ‛‛Ανάστου’’ (1835)*. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ… - Βλ. δημοσίευση…

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ.  Γενεαλογικοί κλάδοι ΣΚΟΥΡΛΑ …, Δημητρίου ‛‛Κουλαφίνα’’, ‛‛Κουλαφινόγιαννη’’… - Βλ. δημοσίευση…

Δεν διαθέτουμε αρχειακό υλικό (φωτογραφίες, έγγραφα κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία. Γενεαλογικός κλάδος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Πατσιούρη’’, ‛‛Ποτσίνου’’ (1835). Kλάδος εξ Αγχιστείας: ΤΣΑΠΑ Βασιλείου… - Βλ. δημοσίευση…

Κωνσταντίνα Παπαθεοδώρου, σύζ. Διον. Δρακόπουλου, ‛‛Διονύσαινα’’. Με δύο από τα τέσσερα αγόρια της, Δημήτρη και Άγγελο. Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και… - Βλ. δημοσίευση…

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. Γενεαλογικός κλάδος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, ‛‛Ζέρβα’’ (1840). Βλ. και Λοιπά δένδρα…… - Βλ. δημοσίευση…

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. Γενεαλογικός κλάδος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου, ‛‛Ροβίτη’’ (1850). Όπως… - Βλ. δημοσίευση…