Εισαγωγή Επικοινωνία    Συζήτηση    Σύνδεση
Ημέρα: 6 Ιουνίου 2019

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε, στο ένα μέρος της, συνέπεια της ωρίμανσης αντικειμενικών συνθηκών. Αφ’ ότου κατακτήθηκε από τους Τούρκους και το τελευταίο μεγάλο κομμάτι ελληνικής γής το 1715, ο τόπος που πατάμε, η… - Βλ. δημοσίευση…